Mejerigolf          
Navn Firma
Brian Ecklon Drøsbro mejeri
Claus Markdal FrieslandCampina
Palle Jellesmark Dairytech
Kristian Elsborg Chr. Hansen A/S
Mads Aamann Chr. Hansen A/S
Per Poulsen Uhrenholt
Jan Hansen VJ Rørteknik
Sean Hansen Arla Foods, Esbjerg
Allan Holst Sørensen Arla Foods, Rødkærsbro
Bent Ovesen S. Sørensen
Aase Ovesen S. Sørensen
Jan Wieth Sealed Air
Per Hansen Sealed Air
Lars E. Nielsen GEA Danmark
Bo Østergaard S. Sørensen
Britta Kjeldberg
Benny Christensen  
Stefan Schjøtt Mammen Ost
Hans Holst Sørensen  
Berit Holst Sørensen  
Lars Staghøj Centrifugeservice
Søren Vad DSS Silkeborg
Jan Heniz Hansen R2 Group A/S
Christian Mark Tvistgaard SPX Flow Technology
Karin Nielsen Arla Foods Rødkærsbro
John Nielsen Mamman Ost
Ria Schneider  
Michael Kjeldsen VJ Rørteknik
Allan Steendahl Emerson Process Management A/S
Rasmus Christensen Arla Foods Rødkærsbro
Frederik Klausen Primodan A/S
Manuel Nielsen Arla Foods Arinco
Leif Kristensen  
Henrik Madsen Arla Foods HOCO
Kent Henriksen Arla Foods HOCO
Erik G. Jensen Arla Foods HOCO
Kurt Kokholm Arla Foods HOCO
Dora Kirkeby Kjærsgaard  
Niels Kjærsgaard  
Jesper Damsgaard Arla Foods Arinco
Kim Kjær Arla Foods Arinco
Lars Trusbak Arla Foods Arinco
Harald Pedersen DSS, Tetra Pak Company
Niels Blachgaard Arla Foods Rødkærsbro
Runa Henriksen Holstebro Flødeost
Arne Bo Jensen Integra2r
Jette Lørup Bila
Per Lørup Bila
Henrik Poulsen Memmen Mejeri
Naja Locgt Kausing Arla Foods Brabrand
Peter Locgt  
Erik Dons Sørensen SPX Flow Technology
Ulrik Sletten SlettenConsulting
Frank Albjerg Arla Foods Holstebro
Michael Christensen  
Keld Østergård VJ Rørteknik